• +380 (05322) 56-17-18
  • info@adm-pl.gov.ua
  • Пн - Чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 16:45. На час карантину: пн-чт 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45
Image

Для осіб із порушенням зору

Полтавщина літературна: Енциклопедичним бібліографічний словник: У 3-х книгах

Полтавщина літературна: Енциклопедичним бібліографічний словник: У 3-х книгах / За ред. О. П. Ротача; Вступні статті М. Г. Жулинського та М.І.Степаненка. Книга 3.1. П С. Полтава. Дивосвіт, 2020. — 576 с.

Тритомник «Полтавщина літературна» - це унікальний бібліографічний словник, робота над яким велася понад 55 років. Він охоплює період від XVII століття до наших днів. До словника увійшли понад 3 тисячі довідок про авторів літературних, публіцистичних, критичних творів, спогадів, щоденників, перекладів, підручників, навчальних посібників тощо - діячів культури, науки, громадсько-політичних і релігійних рухів та окремих особистостей, які народилися, училися, працювали, померли чи поховані на історичній Полтавщині (у межах колишньої Полтавської губернії Російської імперії) або були творчо пов'язані з цим краєм. Тут уміщені відомості з напівзабутих місцевих джерел, на сьогодні малодоступних і рідкісних. Зібраний матеріал засвідчує невичерпне багатство творчого потенціалу Полтавщини, її вагомий внесок у формування та розвиток української (та й світової) культури.

Видання розраховане на широке коло науковців - професіоналів і аматорів, краєзнавців, учителів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, учнів, а також усіх, кому небайдужа історія й культура України.

Між Пслом і Ворсклою плекаємо ліси...

Між Пслом і Ворсклою плекаємо ліси... : [документально-історична розповідь] / Гришко І.І. - Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. - (Бібліотечка історії сіл Полтавщини). - 424 с., іл.

Ця книга присвячена 80-річному ювілею ДП «Гадяцький лісгосп». Вона про людей, які тут працювали раніше, а також про тих, хто працює на цьому підприємстві зараз. Але в більшій мірі вона мабуть розрахована на молодь, яка колись змінить старше покоління буде продовжувати справу розведення та догляду за лісом на північному сході Полтавщини.

Автором зібрані спогади ветеранів лісництва, діючих працівників, численні фотографії, документи, додаткові матеріали про сучасний стан лісового господарства України і Полтавщини зокрема.

Розрахована на працівників лісу, краєзнавців, людей, які цікавляться історією рідного краю, молодь, яка обирає свій професійний життєвий шлях.

Відлуння Північної війни(1700-1721 рр.) на чернігівській Коропщині: історичний нарис

Відлуння Північної війни(1700-1721 рр.) на чернігівській Коропщині: історичний нарис/ В.Є.Сакун. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021. – 252 с.: іл.

Автор краєзнавчого видання мовою документів відтворив події Великої Північної війни 1700-1721 рр., що відбувалися, зокрема, на невеличкій території Коропського Придесення з 24 жовтня 1708 р. По 11 листопада 1708 р.

На сторінках книги простежується маршрут гетьмана І.Мазепи з козацьким військом від Батурина до Карла XII.

Розповідається про форсування Десни між Мезином і Псарівкою(Деснянським) шведськими і російськими військами.

Описано і схематично подано проходження армії Карла XII територією Коропщини від Гірок до Батурина.

Алгоритми практичних навичок пропедевтики терапевтичної стоматології: навчальний посібник

Алгоритми практичних навичок пропедевтики терапевтичної стоматології: навчальний посібник/ Ткаченко І.М., Марченко І.Я., Шундрик М.А. та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено точний і зрозумілий опис послідовності дій для відпрацювання практичних навичок з пропедевтики терапевтичної стоматології, що дозволяє одержати кінцевий результат набуття професійних компетентностей з терапевтичної стоматології.

Навчальний посібник розроблено відповідно до примірної програми навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» підготовки фахівців другого(магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр стоматології» кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» галузі знань 22 «Охорони здоров’я»  спеціальності 221 «Стоматологія».

Знову?! Знову діти війни…

Знову?! Знову діти війни…: роман/Ольга Гурба. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. – 260 с.

Роман «Знову?! Знову діти війни…» гостросюжетний, насичений складними і нелегкими подіями, через які проходять герої. В основі твору – історії двох сімейств, на долю яких випало найстрашніше випробування в історії народу України – дві війни.

Вражають яскраві жіночі образи( Софія Борисівна, Оксана, Марія). Автор змальовує їх самовідданість і ніжність, щире кохання, таке невчасне перед лицем смерті.

Ті, хто поліг у Другій світовій, лишитися жити в пам’яті нащадків.

Живі… З болем в душі стали на порозі іншої, багатьом незрозумілої війни на Донбасі.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдальною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдальною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів; Монографія/  А.М. Скрипніков, Л.О.  Л.О.Герасименко, В.О. Рудь.. П.В. Кидонт;  УМСА. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021-177 с.

У монографії представлені дані вивчення клініко-психопатологічних та патопсихологічних характеристик пацієнтів з параноїчною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів. З позиції доказової медицини та комплексного підходу здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми диференційної діагностики та диференційного підходу до терапії даного контингенту у хворих.

Для психіатрів, наркологів, медичних психологів, психотерапевтів, лікарів загального профілю та суміжних спеціалістів, лікарів-інтернів та здобувачів освіти ступеня магістра у закладах вищої освіти МОЗ України.

Острые и хронические лимфадениты челюстно-лицевой области у детей: учебное пособие

Острые и хронические лимфадениты челюстно-лицевой области у детей: учебное пособие для инд.студ. – соискателей выс. Обр. степени магистра, обуч. По специальности 221 «Стоматология» в уч. выс. обр. МЗ Украины» /Ткаченко П.И., Белоконь С.А., Попело Ю.; УМСА. – Полтава: ООО «АСМИ»,2021/ - 136 c.

Пособие содержит данные об анатомическом строении и возрастных морфологических особенностях лимфатической системы челюстно-лицевой области, раскрывает основные вопросы клиники, диагностики, дифференциальной диагностики и современных принципов лечения острых и хронических лимфаденитов головы и шеи у детей. Отдельное внимание уделено анатомо-морфологическим особенностям лимфатических узлов челюстно-лицевой области при различных видах их воспаления.   

Сподівання. Lento: поезії

Сподівання. Lento: поезії/ Скалацький К.Г. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021 – 68 с.

До сьомої збірки поезії історика мистецтв і художника К.Скалацького увійшли його ліричні твори за минулий рік (з 24 лютого).

Бабье лето

Бабье лето/ А.Ф.Батурина. – Полтава: ООО «Фирма «Техсервис», 2021. – 143 с.

В новой одиннадцатой книге поэтесса-романтик Альбина Батурина представила стихи пейзажного и лирического направления.  В них автор выражает чувства и мысли о смысле жизни, любви, душевных переживаниях. Ее поэзия насыщена мелодикой сродни лирическим песня.

Один из разделов посвящен любимым местам Грузии, где автору пощасливилось прожить долгие годы.

Для широкого круга читателей, кто не равнодушен к лирической поэзии.

Рахно Костянтин. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців: монографія

Рахно Костянтин. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців: монографія. – Опішне: Українське Народознавство, 2020. – 1472 с. – (Українські керамологічні студії; вип. 22)

Монографію присвячено історії української фольклористики в керамологічному аспекті з найдавніших часів до початку ХХІ століття. Накопичення фактажної бази керамологічних студій почалося саме з фольклорних матеріалів – міфологічних легенд, казок, переказів, бувальщин, пісень, приказок і прислів’їв про гончарів і горшковозів, гончарні сировину й вироби, торгівлю ними та їхнє застосування, з описів календарних, родинних та оказійних обрядів, магічних практик, вірувань і повір’їв, де фігурували глиняні вироби чи були задіяні гончарі. Виявлено елементи гончарського фольклору в джерелах ХІ – кінця ХVІІІ століття, показано збирання гончарського фольклору в першій половині ХІХ століття, основні тенденції розвитку української керамологічної науки в другій половині ХІХ століття – на початку ХХ століття, піднесення української керамології в першій половині ХХ століття, діаспорні дослідження керамологічної проблематики, студіювання гончарської проблематики в другій половині ХХ століття, сучасні наукові дослідження гончарства як явища духовної культури. Наведено біографічні довідки про фольклористів, етнографів, керамологів, діячів культури, які фіксували й досліджували гончарський фольклор, охарактеризовано їхній внесок у формування фольклористичних джерел керамології, які мають значний пізнавальний потенціал.

Сторінка 1 із 26

Image
Image
13_poltavska.png
Image

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk