• +380 (0532) 56-17-18
 • info@adm-pl.gov.ua
 • Пн - Чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 16:45. На час карантину: пн-чт 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45
Image

Для осіб із порушенням зору

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Полтавської обласної

державної адміністрації

26.03.2020   № 167

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з

громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації

 

 1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань у межах області.
 2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний профільному міністерству та Державному комітету телебачення і радіомовлення України.
 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Положення про Департамент).
 4. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і бланки.
 5. Основним завданням Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері інформації, комунікацій з громадськістю;

2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодну діяльність засобів масової інформації;

3) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації й видавничої справи з метою більш повного задоволення потреби населення області в інформаційній та видавничій продукції;

4) здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області;

5) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;

6) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

7) сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

 1. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) сприяє реалізації державної політики у сфері інформації й видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, більш повного задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;

2) вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

3) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

4) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи;

5) вживає у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;

6) забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;

7) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

8) готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в обласній державній адміністрації;

9) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

10) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;

11) надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

12) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

13) забезпечує інформаційне наповнення офіційних інтернет-сторінок  облдержадміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток  області та держави в цілому;

14) сприяє забезпеченню інформаційного супроводу процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;

15) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи;

16) сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у сфері інформації та видавничої справи;

17) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;

18) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

19) вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

20) бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації й видавничої справи;

21) організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

22) сприяє діяльності самоорганізації журналістів;

23) забезпечує підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;

24) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

25) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації;

26) забезпечує взаємодію облдержадміністрації з політичними партіями та громадськими об’єднаннями з питань, що належать до його повноважень;

27) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань області;

28) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку області, а також стосовно інших питань;

29) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

30) здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації;

31) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

32) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

33) вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

34) надає роз’яснення щодо розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

35) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

36) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;

37) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

38) готує пропозиції до проєктів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку області з питань, що належать до його компетенції;

39) організовує підготовку проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до повноважень Департаменту;

40) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

41) забезпечує доступ до інформації, розпорядником якої він є, у межах чинного законодавства;

42) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

43) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань, що належать до його компетенції;

44) здійснює підготовку й оперативне розповсюдження офіційної інформації про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів та посадових осіб,  реалізацію в області загальнодержавних та місцевих соціально-економічних, культурних та інших програм, а також розповсюдження заяв і повідомлень від імені облдержадміністрації;

45) проводить підготовку і розповсюдження прес-релізів з актуальних соціальних та економічних проблем розвитку регіону;

46) забезпечує інформаційний супровід засідань, нарад та інших заходів облдержадміністрації;

47) забезпечує виготовлення необхідної для діяльності облдержадміністрації фото - та відеопродукції;

48) здійснює організацію та підготовку інтерв’ю, коментарів керівництва облдержадміністрації;

49) проводить прес-конференції та брифінги, зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками засобів масової інформації;

50) взаємодіє із засобами масової інформації з метою всебічного та об’єктивного висвітлення перебігу соціально-економічних реформ, реалізації програм соціального та економічного розвитку області;

51) надає допомогу представникам місцевих, загальноукраїнських, зарубіжних засобів масової інформації в їхній роботі з підготовки матеріалів про діяльність облдержадміністрації, її структурних підрозділів та посадових осіб;

52) підтримує робочі контакти з керівниками засобів масової інформації та інформаційних агентств;

53) здійснює аналіз висвітлення засобами масової інформації діяльності облдержадміністрації, підготовку експрес-аналізу (дайджестів);

54) забезпечує створення інформаційного банку даних, що відображає діяльність облдержадміністрації;

55) акредитує засоби масової інформації та журналістів при облдержадміністрації;

56) здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю сіл, селищ і міст області, зокрема:

а) здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;

б) вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погоджує їх Статути;

в) вносить обласній раді пропозиції щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій у межах повноважень та здійснює контроль за їх виконанням;

г) погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій;

ґ) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій та проводить моніторинг їх фінансової діяльності з наступним затвердженням заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

д) розробляє та затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій;

е) погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;

є) вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;

ж) вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;

з) розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;

и) здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій;

і) надає інформацію Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції;

ї) здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління підприємствами, установами і організаціями; 

57) у межах повноважень надає Юридичному департаменту обласної державної адміністрації для перевірки та погодження проєкти наказів та договорів; інформацію та документи за процедурами публічних закупівель; інформацію про виникнення спорів та наявності підстав для претензійної та позовної роботи;

58) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:1)   залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об’єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції; 2)  одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від місцевого органу державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;3)   використовувати системи зв’язку і комунікації облдержадміністрації;4)   готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;5)   скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

 1. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями та засобами масової інформації.
 2. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з профільним міністерством та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України в установленому законодавством порядку.
 3. Директор Департаменту має першого заступника, заступника, яких призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до законодавства про державну службу, призначення здійснюється на конкурсній основі.
 4. Директор Департаменту, утвореного як юридична особа публічного права, є керівником державної служби та здійснює повноваження з питань організації роботи інших працівників Департаменту.
 5. Директор Департаменту:

1) очолює Департамент і несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань;

2) здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у Департаменті;

3) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

4) організовує планування роботи з персоналом Департаменту, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” і „В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України  ,,Про державну службу”;

5) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

6) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

7) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорії „Б” і „В”, звільняє з таких посад відповідно до діючого законодавства;

8) присвоює ранги державним службовцям Департаменту, які займають посади державної служби категорії „Б”, „В”;

9) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту;

10) здійснює планування навчання персоналу Департаменту з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України ,,Про державну службу”;

11) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Департаменті;

12) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Б” і „В”;

13) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій „Б” і „В”;

14) виконує функції роботодавця стосовно працівників Департаменту, які не є державними службовцями;

15) створює працівникам Департаменту належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

16) затверджує посадові інструкції державних службовців і працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

17) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

18) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

19) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

20) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

21) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних розпоряджень та доручень;

22) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

23) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

24) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

25) подає на затвердження голови облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

26) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

27) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

28) забезпечує Юридичному департаменту обласної державної адміністрації можливість здійснення правового забезпечення процедур закупівель, що ініціюються Департаментом;

29) здійснює інші повноваження, визначені відповідно до Закону України ,,Про державну службу” та інших законів.

 1. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, його заступниками, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади або судом.
 2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій у ньому можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад зазначених органів та положення про них затверджує директор Департаменту.
 3. Департамент утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом України „Про місцеві державні адміністрації”. Департамент є неприбутковою бюджетною установою та утримується за рахунок бюджетних асигнувань державного бюджету. Форма власності Департаменту – державна.
 4. Департамент не наділено правом розподілу отриманих доходів серед працівників Департаменту (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).
 5. Доходи Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту та напрямів діяльності, визначених Положенням про Департамент.
 6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації у межах бюджетних призначень.
 7. Внесення змін та доповнень до Положення про Департамент здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації та підлягає державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 8. Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.
 9. У разі ліквідації Департаменту (злиття, поділу, приєднання або перетворення) та не визначення правонаступників всі його активи зараховуються до доходу державного бюджету.

 

 

Директор Департаменту

інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю

Полтавської облдержадміністрації                                              В. ПИЛИПЕНКО

Image

Анонси

28.06.2024 – запрошуємо на унікальну подію «Полтавщина туристична» в ПДАУ
Оголошується прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола
29.05.2024 – круглий стіл на тему „Реалізація регіональної політики на принципах прозорості” в межах проведення Тижня Відкритого Уряду
23.05.2024 – фестиваль "Олена Пчілка в соціокультурному просторі"
27.04.2024 – Великодній ярмарок
Увага! Триває Всеукраїнський літературний конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»
1.03-1.04.2024 – Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
5.03.2024 – Вінницький пресклуб запрошує журналістів і журналісток Полтавської області до участі в освітньому вебінарі на тему «Техніка перевірки фактів у боротьбі з дезінформацією для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів»
16-24.02.2024 – Національний тиждень читання поезії 2024: «Ріки незмінно течуть додому»
22.02.2024 – Вінницький прес-клуб організовує серію вебінарів для регіональних журналістів у межах проєкту «Розбудова толерантного інформаційного простору регіональними журналістами»
02.02.2024 - показ документального фільму «І кожна річка»
Image
Image
Всеукраїнська програма ментального здоров'я
Image
Image
13_poltavska.png
Image

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk