Image

Для осіб із порушенням зору

Департамент культури і туризму Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання  (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного  бюджету в 2021 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Конкурс проводиться відповідно до: 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами та доповненнями),

- наказу директора Департаменту культури і туризму облдержадміністрації від 15 вересня 2020 року №   113    «Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету в 2021 році». 

Проєкти (програми, заходи) для участі в конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.

   Проєкти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

 1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей;
 2. Формування національної свідомості, любові до свого народу, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки;
 3. Підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;
 4. Відродження, збереження, розвиток та популяризація нематеріальної культурної спадщини, популяризація народних традицій та духовності;
 5. Підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва;
 6. Розвиток туристичної привабливості Полтавщини;
 7. Збереження рухомої та нерухомої культурної спадщини;
 8. Підтримка мови, культури, традицій національних меншин області.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Проведення семінарів, тренінгів, навчань, конференцій, форумів,

пленерів;

 1. Виготовлення друкованої, сувенірної продукції, інформаційних та методичних матеріалів;
 2. Виставкова діяльність;
 3. Брендування подій культурної спадщини та історичних постатей інноваційними методами;
 4. Виготовлення та розміщення соціальних роликів та соціальної реклами; проведення правоосвітніх, масових заходів, акцій, фестивалів;
 5. Проведення культурно-мистецьких заходів.

Фінансування програм (проєктів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом культури і туризму облдержадміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів, через суб’єкти господарської діяльності (на підставі договорів).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 70 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проєкту, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі: оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Загальний фонд видатків на реалізацію конкурсних проєктів визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2021 рік.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, які:

- зазначили в конкурсній пропозиції інформацію про інститут громадянського суспільства, що не відповідає даним у відкритих державних реєстрах;

- зареєстровані в установленому порядку пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу;

- перебувають у стані припинення діяльності;

- відмовилися від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

- подали конкурсні пропозиції після закінчення встановленого строку подання заявок та/або не в повному обсязі;  

- щодо яких встановлено факт порушення вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Крім того, конкурсна комісія прийматиме рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі в разі, коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проєкти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також в разі встановлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, що має бути складена державною мовою і повинна містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (в разі наявності). (Зразок заяви)
 2. Опис програми (проєкту, заходу). (Зразок опису проекту)
 3. Розрахунок витрат (кошторис), необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), та інформація про джерела фінансування. (Зразок кошторису)
 4. Листи-підтвердження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій, залучених до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
 5. Інформацію про діяльність, досвід виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою, у друкованому та електронному вигляді у форматі *.pdf.

Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Рейтинг конкурсних пропозицій буде сформований до 01.12.2020. Переможці конкурсу визначатимуться після затвердження обласного бюджету на 2021 рік.

Конкурсні пропозиції приймаються з 15.09.2020 до 15.10.2020 включно, за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, каб. 307. Департамент культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год. щоденно, окрім вихідних та святкових днів.

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 1. Відповідність запланованих заходів визначеним цілям і пріоритетним завданням.
 2. Відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставляння балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 1. Відповідність програми (проєкту, заходу) її (його) меті.
 2. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
 3. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
 4. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному вебпорталі Полтавської обласної державної адміністрації та офіційному вебсайті організатора конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Виконання (реалізація) проєктів (програм, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбуватися протягом березня-листопада 2021 року.

За додатковою інформацією звертатися до головного спеціаліста відділу    соціокультурного розвитку управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму облдержадміністрації Костян Лариси Яківни

 (тел.: (0532)56-17-15, 099-44-17-501 (Viber)), щодено, крім вихідних і святкових днів, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год., або за адресою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Департамент культури і туризму  Полтавської облдержадміністрації

 Детальна інформація та додатки за посиланням:

http://www.poltavaculture.gov.ua/uk/767-oholoshennya-pro-provedennia-konkursu-z-vyznachennia-prohram-proiektiv-zakhodiv-rozroblenykh-instytutamy-hromadianskoho-suspilstva-dlia-vykonannia-realizatsii-iakykh-nadavatymetsia-finansova-pidtrymka-za-rakhunok-koshtiv-oblasnoho-biudzhetu-u-2021-rotsi

 

 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2021 році.

Із 17 березня 2020 року щоденні брифінги фахівців Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА у період карантину відбуватимуться в режимі онлайн!

Запитання щодо оперативної ситуації з COVID-19 журналісти можуть задавати щодня до 11.00 години за електронними адресами: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. чи у Телеграм каналі Преса ОДА.

Також питання прийматимуться в прямому ефірі на фейсбук-сторінці Полтавської обласної державної адміністрації.

Початок трансляції 17 березня о 13.00!

Запрошуємо журналістів висвітлювати заходи.

Image

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk