• +380 (0532) 56-17-18
 • info@adm-pl.gov.ua
 • Пн - Чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 16:45. На час карантину: пн-чт 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45
Image

Для осіб із порушенням зору

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ У 2021 РОЦІ

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2021 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства.

Конкурс проводиться відповідно до: 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами та доповненнями),

наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 15 липня 2020 року № 59-Од   «Про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету в 2021 році». 

Проєкти (програми, заходи) для участі в конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.

Проєкти (програми, заходи), що подаються для участі в конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

 1. Вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів влади та місцевого самоврядування.
 2. Інформування жителів області щодо здійснення реформ.
 3. 3.     Створення інформаційного ресурсу/контенту, спрямованого на висвітлення суспільно-вагомих регіональних подій.
 4. 4. Територіальна оборона, допомога ЗСУ, сприяння у підтримці громадського порядку на території області, захист прав і свобод громадян. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток патріотичного і волонтерського рухів на території області, а також заходів, що пропагують ідею єдності та цілісності країни.
 5. Організація заходів гуманітарної політики та політики національної пам’ятіщодо відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та історичних постатей, які зробили вагомий внесок в історію країни та області. Формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки.
 6. Підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення їх участі у реалізації державної політики на місцевому рівні.
 7. Підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення заходів з охорони довкілля.
 8. Підтримка та розвиток творчих здібностей дітей та молоді.
 9. Інклюзивна освіта.
 10. Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 11. Популяризація культурної спадщини, народних традицій та духовності, національних культур народів, які населяють територію області, підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва.
 12. Розвиток туристичної привабливості Полтавщини.
 13. 13. Популяризація літератури та читання, гуманітарної ролі книги.
 14. Створення музеїв на громадських засадах.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Організація спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок тощо.
 2. Розробка та тиражування поліграфічної продукції, методичних матеріалів тощо.
 3. 3. Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань.
 4. 4. Проведення інформаційних кампаній.
 5. 5. Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності.

Фінансування програм (проєктів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів, через суб’єкти господарської діяльності (на підставі договорів).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 60 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проєкту, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проєкту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі: оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Загальний фонд видатків на реалізацію конкурсних проектів визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2021 рік.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, які:

- зазначили в конкурсній пропозиції інформацію про інститут громадянського суспільства, що не відповідає даним у відкритих державних реєстрах;

- зареєстровані в установленому порядку пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу;

- перебувають у стані припинення діяльності;

- відмовилися від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

- подали конкурсні пропозиції після закінчення встановленого строку подання заявок та/або не в повному обсязі;  

- щодо яких встановлено факт порушення вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Крім того, конкурсна комісія прийматиме рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі в разі, коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проєкти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також в разі встановлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, що має бути складена державною мовою і повинна містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (в разі наявності). (Зразок заяви)
 2. Опис програми (проєкту, заходу). (Зразок опису проєкту)
 3. Розрахунок витрат (кошторис), необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), та інформація про джерела фінансування. (Зразок кошторису)
 4. Листи-підтвердження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій, залучених до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
 5. Інформацію про діяльність, досвід виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою, у друкованому та електронному вигляді у форматі *.pdf.

Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Рейтинг конкурсних пропозицій буде сформований до 01.12.2020. Переможці конкурсу визначатимуться після затвердження обласного бюджету на 2021 рік.

Конкурсні пропозиції приймаються з 15.07.2020 до 14.08.2020 включно, за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, каб. 530. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год. щоденно, окрім вихідних та святкових днів.

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 1. Відповідність запланованих заходів визначеним цілям і пріоритетним завданням.
 2. Відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставляння балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 1. Відповідність програми (проєкту, заходу) її (його) меті.
 2. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
 3. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).
 4. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації та організатора конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Виконання (реалізація) проєктів (програм, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбуватися протягом березня-листопада 2021 року.

За додатковою інформацією звертатися до заступника директора Департаменту – начальника управління  з питань інформаційної політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськими обʼєднаннями Полтавської облдержадміністрації Отича Олександра Анатолійовича (тел.: (0532)56-95-39, 099-655-15-79 (Viber)), або до головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськими обʼєднаннями Полтавської облдержадміністрації Токарєвої Лілії Леонідівни (тел.: (0532)56-57-33, 050-210-76-85 (Viber)) щодено, крім вихідних і святкових днів, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 12:45 год., або за адресою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Склад конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2021 році.

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської
облдержадміністрації

Image

Анонси

23.05.2024 – фестиваль "Олена Пчілка в соціокультурному просторі"
27.04.2024 – Великодній ярмарок
Увага! Триває Всеукраїнський літературний конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»
1.03-1.04.2024 – Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
5.03.2024 – Вінницький пресклуб запрошує журналістів і журналісток Полтавської області до участі в освітньому вебінарі на тему «Техніка перевірки фактів у боротьбі з дезінформацією для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів»
16-24.02.2024 – Національний тиждень читання поезії 2024: «Ріки незмінно течуть додому»
22.02.2024 – Вінницький прес-клуб організовує серію вебінарів для регіональних журналістів у межах проєкту «Розбудова толерантного інформаційного простору регіональними журналістами»
02.02.2024 - показ документального фільму «І кожна річка»
Image
Image
Всеукраїнська програма ментального здоров'я
Image
Image
13_poltavska.png
Image

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk