• +380 (0532) 56-17-18
  • info@adm-pl.gov.ua
  • Пн - Чт 9:00 - 18:00, Пт 9:00 - 16:45. На час карантину: пн-чт 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45
Image

Для осіб із порушенням зору

Previous Next

«Полтавіка» - перша в Україні регіональна енциклопедія

Започаткований науково-видавничий проект "Полтавіка. Полтавська Енциклопедія" - це універсальний довідник з найрізноманітніших галузей науки, техніки, культури, найповніше зведення найважливіших надбань полтавського краю за всі роки існування, найістотніших і різнопланових знань про Полтавщину, розкритих у динаміці від найдавніших часів до сьогодення.

Це фактично перша спроба впорядкувати й інтегрувати знання про рідний край в український, європейський і світовий цивілізаційний контексти.

Автором ідеї та керівником проекту є Олександр Білоусько - директор Центру дослідження історії Полтавщини, член Національної спілки краєзнавців України, Заслужений учитель України, лауреат Полтавської обласної премії імені І. П. Котляревського в номінації «Освіта» та премії імені Д. Яворницького Національної спілки краєзнавців України.

Ідея видання підтримана обласною державною адміністрацією та обласною радою. Виробничі витрати на підготовку і видання одного тому та його наклад визначаються Комплексною програмою комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області, затвердженій сесією обласної ради, томи виходять згідно із Планом випуску соціально значущих видань.

Створенню цієї унікальної праці передувала тривала пошукова робота кількох поколінь краєзнавців. Вчені-енциклопедисти полтавської школи С. Венгеров, І. Павловський, В. Василенко, І. Бутич, В. Жук, П. Ротач, В. Ханко, О. Пошивайло зібрали великий фактичний матеріал про письменників, митців, майстрів народної творчості, громадських, державних, церковних діячів, про пам'ятники історії, культури, природи.

Передбачається підготувати й видати 12 тематичних томів: «Природа», «Населення», «Суспільство», «Історія», «Господарство», «Освіта і наука», «Мова і література», «Архітектура», «Образотворче і декоративне мистецтво», «Охорона здоров'я», «Військова справа», «Релігія і церква». Всі томи готуються одночасно, а видаватимуться залежно від фінансування. При цьому щороку визначається том-лідер, навколо якого концентруються зусилля.

Приблизні параметри кожного тому: формат 700×90/8, папір та друк офсетний.

Підготовку кожного тому здійснює редакційна колегія та автори-упорядники. Відповідно підбирається штат співробітників, планується науково-дослідна, науково-організаційна й науково-допоміжна робота. Передбачено синтезувати інформацію в трьох блоках: 1) теоретичному (основному); 2) довідковому; 3) ілюстративному, поєднавши й урізноманітнивши її в різних блоках. Це уможливить процес раціонального дослідження, внесення змін і доповнень, зробить видання універсальним інформаційним збірником, який протягом тривалого часу (100 і більше років) можна буде використовувати в рамках масової та індивідуальної освіти і самоосвіти.

Проект спрямовано на вирішення проблеми закритості місцевої інформації, що заважає демократизації суспільства та його інтеграції в європейський цивілізаційний і культурний простір, загрожує появою цинічних й уразливих поколінь, які можуть стати жертвами екстремістських ідей. Намагання вирішити цю проблему досі не виходили за вузькі історичні та краєзнавчі рамки, не узгоджені з моделями розвитку сучасних розвинених спільнот.

Авторський колектив ставить за мету забезпечити інформаційну насиченість та об'єктивність матеріалів, запропонувати різні точки зору і погляди на проблемні питання, дозволити користувачам скласти власне уявлення про ключові моменти розвитку краю впродовж тривалого історичного періоду.

Проект планується завершити до 2020 року. Олександр Білоусько, презентуючи перший том видання, зазначив, що «...це подія надзвичайного культурного значення. Адже спільнота, яка може видрукувати енциклопедію, тим самим засвідчує високий рівень інтелектуального розвитку».

Втілення проекту поряд із підвищенням потенційних можливостей вивчення Полтавського краю сприятиме вихованню національної державної гідності у всіх людей, які живуть на Полтавщині і люблять свою землю, зробить внесок у будівництво демократичного й толерантного суспільства.

Спільна праця над проектом активізує полтавську громаду й полтавські земляцтва за межами краю, сприятиме налагодженню постійних і плідних зв'язків між земляками-полтавцями в усьому світі.

 

«Релігія і церква» - перший том «Полтавіки. Полтавської Енциклопедії»

Першим із 12-томної «Полтавіки» побачив світ том «Релігія і церква». І це не випадково. Як відомо, за радянських часів відомості з історії церкви або зовсім не з'являлися, або з'являлися в тенденційно спотвореному вигляді. Інтенсивне вивчення цієї проблеми почалося вже в роки незалежності України.

Авторський колектив цього тому «Полтавіки» у складі 99 науковців, краєзнавців, дослідників-аматорів протягом двох років працював над книгою на громадських засадах, тобто без будь-якої винагороди. Матеріал збирався по крихтах. Особливо важко, за словами Олександра Білоуська, давалася робота над радянською епохою, адже «ті, хто руйнували, не залишали за собою слідів». Та попри це в енциклопедії величезний обсяг матеріалу присвячений саме репресіям проти церкви. Поряд із фізичним нищенням населення України радянська влада вдалася і до «духовного мору». Але і цей задум не спрацював, свідченням чому є відродження церкви, і як наслідок духовності нашого народу.

У цьому томі висвітлені найважливіші моменти релігійного та церковного життя нашого регіону, представлені вірування та релігійні уявлення усіх етносів, які населяли територію Полтавщини від найдавніших часів до початку ХХІ століття. У роботі над книгою використані фонди центральних та місцевих державних архівних установ, єпархіальних управлінь, музеїв, бібліотек, приватних колекцій, наукова література, періодика, різноманітні публікації.

Коротко, але максимально точно розповідається у праці про всі конфесії, які діють у краї, про культові споруди, церковну архітектуру й іконографію, про священнослужителів та ієрархів усіх конфесій, священників і мирян, постраждалих за віру, про вчених-богословів та релігієзнавців. У томі 3726 авторських статей, 1094 монохромні фотоілюстрації, 40 сторінок кольорових ілюстрацій (214 сюжетів), схеми, карти, таблиці. Значна частина матеріалів є оригінальною і публікується вперше.

Підготовлена авторами книга є показником культурного рівня полтавської спільноти. Олександр Білоусько зазначає, що автори намагалися створити неупереджене, об'єктивне дослідження. Хоча релігія - царина надзвичайно делікатна і дистанціюватися від певних уподобань надзвичайно важко, адже у кожного автора є свій світогляд.

Том «Релігія і церква» опублікований у комунальному видавництві «Полтавський літератор» у 2009 році.

 

Побачив світ 9-й том «Полтавіки»: Образотворче і декоративне мистецтво

Побачив світ черговий том «Полтавіки. Полтавської Енциклопедії» - том 9: «Образотворче і декоративне мистецтво» у 2-х книгах. Упорядники: О. А. Білоусько, Ю. О. Самойленко, В. М. Ханко. Видавець: ТОВ «АСМІ».

Видання висвітлює найважливіші моменти мистецького процесу на Полтавщині від найдавніших часів до початку ХХІ століття, дає змогу побачити полтавську складову як невід'ємну частину художньої культури людства.

У тематичних статтях дається комплексне висвітлення питань живопису, скульптури, графіки, декоративного і фотомистецтва. Багато статей уводять у науковий обіг раніше невідомі чи мало досліджені пам'ятки і нові фактичні дані; ряд статей присвячено питанням, які раніше не одержували оцінок в радянській науці або свідомо фальшувалися чи замовчувалися.

Коло імен художників, включених до видання, широке і різноманітне: це митці, які 1) народилися на Полтавщині, незалежно від того, де жили і працювали потім; 2) народилися де-інде, але якийсь час (іноді тривалий) жили і працювали на Полтавщині, тут померли і поховані; 3) відобразили в своїх творах важливі події з минувшини та сьогодення краю, його природу, пам'ятки історії та культури, створили портрети відомих полтавців; 4) оформляли та ілюстрували літературні твори полтавських авторів, створювали картини, скульптури, театральні декорації за мотивами цих творів; 5) брали участь у виставках, пленерах, інших мистецьких заходах, які відбувалися на Полтавщині; 6) є авторами пам'ятників, меморіальних дошок, встановлених на теренах Полтавщини, а також меморіальних споруд полтавцям, встановлених в інших землях; 7) є авторами творів, які зберігаються в музеях Полтавщини. Сутнісна близькість художників, представлених серед своїх колег, стане найбільш неочікуваним відкриттям.

Творчість полтавських митців вписана в контекст європейської і світової культури. Риси передової культури фіксуються в творчості багатьох полтавських митців. Чимало фактів свідчать про визнання досягнень наших земляків в інших країнах, хоча масштаб обдарувань цих особистостей залишається недооціненим на батьківщині.

Об'єднані в одному томі образотворче і декоративне мистецтво постають як складне, багатогранне художнє явище. Діапазон художньої діяльності митців - широкий і не має різкого окреслення. Одними своїми проявами ця діяльність межує з матеріальним виробництвом, іншими - сягає у високі сфери духовності. За основу тому взято Мистецтво - без різниці, хто його творив: народні, самодіяльні чи професійні художники.

Автори намагалися дати картину художнього процесу, всередині якого художники є не просто представниками різних тенденцій, носіями програм, але людьми свого часу, зануреними у стрімкий потік загального творчого пошуку.

У роботі над томом брали участь провідні центри мистецтвознавства Полтавської області — Полтавський художній музей, Полтавський краєзнавчий музей, а також відомі вчені, представники наукових і творчих колективів, колекціонери. До співпраці залучалися фахівці суміжних наук: археологи, етнографи, архівісти, історики, географи, краєзнавці — всього 51 автор.

Видання вражає своєю монументальністю: 1624 сторінки великого формату (50 сторінок займають схеми і таблиці), 719 тематичних і 4316 біографічних статей, 10556 ілюстрацій, з них 2785 портретів, 485 світлин, 2056 тонових і 5230 кольорових репродукцій художніх творів.

Високу оцінку роботі полтавців дав учений зі світовим ім'ям Олександр Касянович Федорук, доктор мистецтвознавства, академік НАНУ, заслужений діяч культури Польщі, заслужений діяч мистецтв України: «Подібним виданням не може похвалитися жодна область України та й не тільки України». А онука всесвітньо відомого митця Василя Григоровича Кричевського Катерина Василівна Кричевська-Росандіч з далекої Каліфорнії написала (лист від 06.02.2016 р.): «Дякую і дякую за чудовий подарунок — вчора прийшов тяжкий пакунок — сюрприз! Як було цікаво дивитись, читати...».

Як і попередній, 9-й том Полтавської Енциклопедії буде розподілений у бібліотеки області, електронна версія виставлена на сайті «Полтавіки».

Image

Анонси

28.06.2024 – запрошуємо на унікальну подію «Полтавщина туристична» в ПДАУ
Оголошується прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола
29.05.2024 – круглий стіл на тему „Реалізація регіональної політики на принципах прозорості” в межах проведення Тижня Відкритого Уряду
23.05.2024 – фестиваль "Олена Пчілка в соціокультурному просторі"
27.04.2024 – Великодній ярмарок
Увага! Триває Всеукраїнський літературний конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»
1.03-1.04.2024 – Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
5.03.2024 – Вінницький пресклуб запрошує журналістів і журналісток Полтавської області до участі в освітньому вебінарі на тему «Техніка перевірки фактів у боротьбі з дезінформацією для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів»
16-24.02.2024 – Національний тиждень читання поезії 2024: «Ріки незмінно течуть додому»
22.02.2024 – Вінницький прес-клуб організовує серію вебінарів для регіональних журналістів у межах проєкту «Розбудова толерантного інформаційного простору регіональними журналістами»
02.02.2024 - показ документального фільму «І кожна річка»
Image
Image
Всеукраїнська програма ментального здоров'я
Image
Image
13_poltavska.png
Image

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk