Гран-прі конкурсу "Краща книга Полтавщини"

«Друга світова війна. 1930-1945. Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи: У 3 кн.-Кн.1: Процеси. Діячі. Рефлексії»

Автори-упорядники: Олександр Білоусько, Тарас Пустовіт, Віктор Ревегук, Видавництво: «Полтавський літератор»

Перша книга тритомного видання показує історію Другої світової війни у регіональному полтавському вимірі та у загальноукраїнському, загальносоюзному і загальносвітовому контекстах. Загальна картина подій деталізована хронологічною таблицею та конкретикою боротьби в різних площинах, а також представленням біографій учасників війни з різних таборів. Книга написана на основі широкого кола джерел, у т.ч. архівних, значна частка яких вперше вводиться в науковий обіг. Для істориків-фахівців, викладачів, студентів, школярів, шанувальників вітчизняної історії.