Краще історико-краєзнавче видання II місце

«Мотрона Назарчук: життя і творчість»

Автор Віктор Міщанин

Видано: Видавництво «Українське Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

Друк: ТОВ «АСМІ»

Дослідження життєвого й творчого шляху, мистецької спадщини видатної української малювальниці, уродженки Малих Будищ (Полтавщина) Мотрони Назарчук (1911–2008). Опубліковано частину творів мисткині з фондових зібрань музеїв України.

Епістолярій майстрині (1973–2007), а також листи до неї від різних адресатів (1961–2006) містять унікальну інформацію про її життя, родину, історію рідного села, столиці українського гончарства – Опішного, навколишніх гончарних осередків – Глинського та Міських Млинів. Подано фотолітопис життя, спогади й публікації, унікальні архівні документи про видатну постать вітчизняної культури.

Для керамологів, етнологів, істориків, мистецтвознавців, культурологів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться культурною спадщиною України.