ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету області в 2020 році

Надрукувати

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання Комплексної програми комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання дванадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 23.12.2016 (із внесеними змінами та доповненнями)

Конкурс проводиться відповідно до: 

- постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами та доповненнями),

- наказу директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 30 вересня 2019 року № 66   «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету в 2020 році». 

Проекти (програми, заходи) для участі в конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі в конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

 1. Вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів влади та місцевого самоврядування.
 2. Інформування жителів області щодо здійснення реформ.
 3. Громадянська освіта. Організація навчальних заходів для членів дорадчих органів при органах влади.
 4. Створення інформаційного ресурсу/контенту, спрямованого на висвітлення суспільно-вагомих регіональних подій.
 5. Територіальна оборона, допомога ЗСУ, сприяння у підтримці громадського порядку на території області, захист прав і свобод громадян. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток патріотичного і волонтерського рухів на території області, а також заходів, що пропагують ідею єдності та цілісності країни.
 6. Організація заходів гуманітарної політики та політики національної пам’ятіщодо відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та історичних постатей, які зробили вагомий внесок в історію країни та області. Формування національної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги до державної символіки.
 7. Підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, забезпечення їх участі у реалізації державної політики на місцевому рівні.
 8. Підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення заходів з охорони довкілля.
 9. Підтримка та розвиток творчих здібностей дітей та молоді.
 10. Інклюзивна освіта.
 11. Захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 12. Популяризація культурної спадщини, народних традицій та духовності, національних культур народів, які населяють територію області, підтримка актуальних тенденцій сучасного мистецтва.
 13. Розвиток туристичної привабливості Полтавщини.
 14. 14. Популяризація літератури та читання, гуманітарної ролі книги.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

 1. Організація спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок тощо.
 2. Розробка та тиражування поліграфічної продукції, методичних матеріалів тощо.
 3. 3. Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань.
 4. 4. Проведення інформаційних кампаній.
 5. 5. Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності.

Фінансування програм (проектів, заходів) здійснюється безпосередньо Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації як головним розпорядником бюджетних коштів, через суб’єкти господарської діяльності (на підставі договорів).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 60 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості програми (проекту, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі: оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Загальний фонд видатків на реалізацію конкурсних проектів визначатиметься після затвердження обласного бюджету на 2020 рік.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, які:

- зазначили в конкурсній пропозиції інформацію про інститут громадянського суспільства, що не відповідає даним у відкритих державних реєстрах;

- зареєстровані в установленому порядку пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу;

- перебувають у стані припинення діяльності;

- відмовилися від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

- подали конкурсні пропозиції після закінчення встановленого строку подання заявок та/або не в повному обсязі;  

- щодо яких встановлено факт порушення вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Крім того, конкурсна комісія прийматиме рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі у конкурсі в разі, коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми (проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, а також в разі встановлення факту порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у формі попередження протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, що має бути складена державною мовою і повинна містити:

 1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (в разі наявності). (ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК)
 2. Опис програми (проекту, заходу). (ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК)
 3. Розрахунок витрат (кошторис), необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та інформація про джерела фінансування. (ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК)
 4. Листи-підтвердження від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій, залучених до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 5. Інформацію про діяльність, досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою, у друкованому та електронному вигляді у форматі *.pdf.

Паперова версія конкурсної пропозиції має бути віддрукована машинним способом на аркушах паперу форматом А4 без обмеження кількості аркушів. Конкурсна пропозиція та додатки до неї мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності) та підписом керівника організації.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Рейтинг конкурсних пропозицій буде сформований до 01.12.2019. Переможці конкурсу визначатимуться після затвердження обласного бюджету на 2020 рік.

Конкурсні пропозиції приймаються з 30.09.2019 до 31.10.2019 включно, за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45, каб. 533. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 13:00 год. щоденно, окрім вихідних та святкових днів.

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 1. Відповідність запланованих заходів визначеним цілям і пріоритетним завданням.
 2. Відповідність адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставляння балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 1. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.
 2. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 3. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 4. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Полтавської обласної державної адміністрації та організатора конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Виконання (реалізація) проектів (програм, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбуватися протягом березня-листопада 2020 року.

За додатковою інформацією звертатися до заступника начальника управління – начальника відділу комунікацій з громадськими обʼєднаннями управління з питань внутрішньої політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськими обʼєднаннями Полтавської облдержадміністрації Отича Олександра Анатолійовича щодено, крім вихідних і святкових днів, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 12:00 год. до 13:00 год., тел.: (0532)56-95-39, 099-655-15-79 (Viber), або за адресою електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Склад конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році.

ЗАВАНТАЖИТИ

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації