ФОРМА ЗАЯВИ на участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році

Надрукувати

 

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва програми (проекту, заходу)

 

Пріоритетне завдання, визначене організатором конкурсу

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту

 

Очікуване фінансування від організатора конкурсу

 

Залучене фінансування (власний внесок)

 

Строк реалізації проекту

 

Прізвище та ім’я керівника організації, місцезнаходження організації, телефон, факс, e-mail *

 

Прізвище, ім’я та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, факс, e-mail *

 

Керівник інституту громадянського суспільства

________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

     

_____  _____________ 2018 р.