Народний побут. Народне мистецтво. Путівник/ Галя Галян.–Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021.-164 с.

Надрукувати

Культурологічні нариси про етномистецьку експозицію Полтавського краєзнавчого музею доби незалежності.

Для широкого кола читачів.