Інсайт. Візуальні й мультимодальні метафори в живописі, скульптурі, кіно та інших візуальних мистецтвах/ П.Дениско.-Полтава: ФОП Говоров С.В., 2021.-248с.

Надрукувати

Крім аналізу принципів побудови візуальних і мультимодальних метафор, а також особливостей сприйняття та інтерпретації таких метафор із боку реципієнта, автор критикує популярні серед сучасних метафорологів когнітивістські ідеї, прагнучи очистити теорію концептуальної метафори від когнітивізму.

Видання адресоване науковцям та митцям.