Полтавщина літературна: Енциклопедичним бібліографічний словник: У 3-х книгах

Надрукувати

Полтавщина літературна: Енциклопедичним бібліографічний словник: У 3-х книгах / За ред. О. П. Ротача; Вступні статті М. Г. Жулинського та М.І.Степаненка. Книга 3.1. П С. Полтава. Дивосвіт, 2020. — 576 с.

Тритомник «Полтавщина літературна» - це унікальний бібліографічний словник, робота над яким велася понад 55 років. Він охоплює період від XVII століття до наших днів. До словника увійшли понад 3 тисячі довідок про авторів літературних, публіцистичних, критичних творів, спогадів, щоденників, перекладів, підручників, навчальних посібників тощо - діячів культури, науки, громадсько-політичних і релігійних рухів та окремих особистостей, які народилися, училися, працювали, померли чи поховані на історичній Полтавщині (у межах колишньої Полтавської губернії Російської імперії) або були творчо пов'язані з цим краєм. Тут уміщені відомості з напівзабутих місцевих джерел, на сьогодні малодоступних і рідкісних. Зібраний матеріал засвідчує невичерпне багатство творчого потенціалу Полтавщини, її вагомий внесок у формування та розвиток української (та й світової) культури.

Видання розраховане на широке коло науковців - професіоналів і аматорів, краєзнавців, учителів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, учнів, а також усіх, кому небайдужа історія й культура України.