Алгоритми практичних навичок пропедевтики терапевтичної стоматології: навчальний посібник

Надрукувати

Алгоритми практичних навичок пропедевтики терапевтичної стоматології: навчальний посібник/ Ткаченко І.М., Марченко І.Я., Шундрик М.А. та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. – 172 с.

У навчальному посібнику викладено точний і зрозумілий опис послідовності дій для відпрацювання практичних навичок з пропедевтики терапевтичної стоматології, що дозволяє одержати кінцевий результат набуття професійних компетентностей з терапевтичної стоматології.

Навчальний посібник розроблено відповідно до примірної програми навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» підготовки фахівців другого(магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Магістр стоматології» кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» галузі знань 22 «Охорони здоров’я»  спеціальності 221 «Стоматологія».