Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдальною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів

Надрукувати

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні характеристики пацієнтів з параноїдальною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів; Монографія/  А.М. Скрипніков, Л.О.  Л.О.Герасименко, В.О. Рудь.. П.В. Кидонт;  УМСА. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2021-177 с.

У монографії представлені дані вивчення клініко-психопатологічних та патопсихологічних характеристик пацієнтів з параноїчною шизофренією, поєднаною з вживанням канабіноїдів. З позиції доказової медицини та комплексного підходу здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми диференційної діагностики та диференційного підходу до терапії даного контингенту у хворих.

Для психіатрів, наркологів, медичних психологів, психотерапевтів, лікарів загального профілю та суміжних спеціалістів, лікарів-інтернів та здобувачів освіти ступеня магістра у закладах вищої освіти МОЗ України.