Previous Next

«Фізико-теоретичні основи конструювання електронної апаратури. Том І» Мосьпан Д.В.

Надрукувати

У навчальному посібнику розглянуто основні напрями розв’язання завдань, пов’язаних із проектуванням, конструюванням та оптимізацією конструкцій електронних та радіоелектронних засобів.

Викладено питання щодо властивостей матеріалів конструкцій РЕЗ та обґрунтування можливості застосування певного матеріалу у вибраній конструкції з урахуванням висунутих до неї вимог та умов експлуатації РЕЗ. Наведені відомості щодо складу, змісту та порядку оформлення технічної документації, що супроводжує процес конструювання РЕЗ та його подальшу технічну експлуатацію. Розглянуто процеси компонування конструкції РЕЗ , методів її реалізації для апаратури будь-якого покоління елементної бази та функціонального призначення.

Підручник призначено для підготовки фахівців у галузі знань «Електроніка та телекомунікації».

Навчальний посібник видано у ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» у кількості 500 примірників.