ПРОТОКОЛ № 1 засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів

ПРОТОКОЛ  №  1

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації

 

м. Полтава                                                                  09 січня 2019 року, 14.00

                                                                             к. 333 облдержадміністрації                                                                

Присутні: члени  ініціативної  групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації: Ю.Варченко, А.Гудзенко, О.Дербеньов, О.Дяченко, К.Донченко, В.Васильєв, Д.Лаптєв, Н.Влезько, Н.Панченко, В.Пилипенко, П.Маційчук, О.Отич, В.Шостак - всього 13 осіб. 

Відсутні: С.Александрова, В.Барбінов, Ю.Павлій, Л.Сердюк, Г.Таргаєва - 5 осіб.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.
 2. Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.
 3. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
 4. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи.

 

 

Розпочала засідання ініціативної групи директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації В.Пилипенкон, якай повідомила, що стаття 38 Конституції України гарантує громадянам України право на участь в управлінні державними справами.

Постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» чітко регламентовано порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади.

Так, пунктом 1 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації зазначається, що «Громадська  рада  при  міністерстві,  іншому  центральному органі  виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим,  обласній,  Київській та Севастопольській міській, районній, районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі держадміністрації (далі - громадська  рада)  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та реалізації державної політики».

Пунктом 6 зазначеного положення зазначено, що «до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій, творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій, організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України».

     Пунктом 8 зазначеного положення зазначено, що «для  формування  складу громадської ради орган не пізніше ніж   за   60  календарних  днів  до  визначеної  дати  проведення установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за участю  інститутів  громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

     Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її повноваження  не  були  припинені достроково, то ініціативна група утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до закінчення її повноважень.

     У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської   ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені достроково),  представники  інститутів громадянського суспільства, які  не  представлені  у  складі  громадської  ради,  представники органу, при якому утворюється громадська рада.

     Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Розпорядженням голови ОДА від 28.12.2018 № 1129  «Про ініціативну групу» за поданням Громадської ради затверджено склад ініціативної групи – 18 осіб, розпорядження оприлюднене на сайті ОДА у встановлений постановою термін.

Координатором роботи в області щодо створення громадських рад при органах виконавчої влади визначено Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Зазначила, що відповідно до завдань, які необхідно реалізувати ініціативній групі у процесі її роботи, логічним є розгляд окремих практичних питань організації роботи ініціативної групи та запропонувала затвердити порядок денний:

 1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.
 2. Про визначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.
 3. Про оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
 4. Про визначення дати проведення та порядку денного другого засідання ініціативної групи.

Голосували: «за» - 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

         Також В.М.Пилипенко запропонувала затвердити регламент засідання: для інформації з питань порядку денного  - до 3-х хвилин, виступи з обговорення – до 2-х  хвилин. Засідання завершити за 1 годину.

Голосували: «за» - 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

І. Слухали: інформацію директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації В.М.Пилипенко, яка запропонувала обрати головою ініціативної групи Дербеньова Олександра Володимировича.

Вирішили: обрати головою ініціативної групи з підготовки та проведення  установчих  зборів для  формування нового складу Громадської  ради при Полтавській облдержадміністрації Дербеньова Олександра Володимировича.

Голосували: «за» – 12, «проти» – 0, «утрималися» – 1.

 

Слухали: голову ініціативної групи з підготовки  та проведення установчих  зборів для  формування нового складу Громадської  ради при Полтавській облдержадміністрації О.Дербеньова, який  запропонував обрати заступником голови ініціативної групи обрати Гудзенка Андрія Андрійовича.

Вирішили: заступником голови ініціативної групи обрати Гудзенка Андрія Андрійовича.

Голосували: «за» – 12, «проти» – 0, «утрималися» – 1.

 

Слухали: голову ініціативної групи з підготовки  та проведення установчих  зборів для  формування нового складу Громадської  ради при Полтавській облдержадміністрації О.Дербеньова, який  запропонував обрати секретарем ініціативної групи  Отича Олександра Анатолійовича.

Вирішили: секретарем ініціативної групи обрати Отича Олександра Анатолійовича.

Голосували: «за» – 12, «проти» – 0, «утрималися» – 1.

 

 1. 2. Слухали: голову ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для  формування нового складу Громадської  ради при Полтавській облдержадміністрації О.Дербеньова, який  запропонував установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при  Полтавській облдержадміністрації провести 01 березня 2019 року о 10-й годині у зеленій залі облдержадміністрації.

Вирішили: установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при  Полтавській облдержадміністрації провести 01 березня 2019 року о 10-й годині у зеленій залі облдержадміністрації.

Голосували: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

 1. Слухали: голову ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для  формування нового складу Громадської  ради при Полтавській облдержадміністрації О.Дербеньова, який  зазначив, що пунктом 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою № 996 від 03.11.2009, передбачено, що не пізніше   ніж   за   45  календарних  днів  до  проведення установчих зборів орган  в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  (у нашому випадку – до 15 січня) на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.

         Кожному члену ініціативної групи роздано проект тексту повідомлення ініціативної групи та Порядку проведення установчих зборів, які необхідно оприлюднити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та у інший прийнятний спосіб. Запропонував Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА сприяти оприлюдненню цього повідомлення у термін до 15 січня 2019 року. Також запропоновано оприлюднити приклад оформлення документів від ІГС для подання ініціативній групі з  підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

Виступили: Ю.Варченко, О.Отич, Д.Лаптев.

Вирішили: затвердити повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи, а також приклад оформлення документів від ІГС для подання ініціативній групі з  підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

Голосували: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

 1. Слухали: голову ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для  формування нового складу Громадської  ради при Полтавській облдержадміністрації О.Дербеньова, який  запропонував провести друге засідання ініціативної групи 6 лютого 2019 року о 14.00. На засіданні розглянути практичні аспекти проведення установчих зборів, розглянути подані документи, затвердити список учасників зборів, форму бюлетеня для голосування за кандидатів до складу громадської ради.

Вирішили: провести друге засідання ініціативної групи 6 лютого 2019 року о 14.00.

Голосували: «за» – 13, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

Голова ініціативної групи                                                       О.Дербеньов

 

Секретар ініціативної групи                                                       О. Отич