Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Надрукувати

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 затверджено порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Кому призначається компенсація?

Компенсація призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

На який термін призначається компенсація:

- на час встановлення групи інвалідності – особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

- на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

У яких розмірах призначається компенсація?

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб або з прожиткового мінімуму для осіб, які  втратили працездатність у таких розмірах:

- 15 відсотків фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи: з 01.07.2019 року працездатним – 301,05 грн на місяць, особам пенсійного віку – 234,60 грн на місяць;

- 10 відсотків фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю: з 01.07.2019 року працездатним – 200,07 грн на місяць, особам пенсійного віку – 156,40 грн на місяць;

- 7 відсотків фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не  здатні до самообслуговування: з 01.07.2019 року працездатним – 140,49 грн на місяць, особам пенсійного віку – 109,48 грн на місяць.

Куди звертатися за призначенням компенсації та які документи подавати?

Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом із питань соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом із необхідними документами.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надавати соціальні послуги;

- паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки та довідка органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю;

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг або її законним представником:

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю І групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду);

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

За яких умов компенсація не призначається?

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

- державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

- надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

-  відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, зокрема на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Департамент соціального захисту

населення облдержадміністрації