Перехід релігійних громад до ПЦУ – законодавче роз’яснення

Надрукувати

Які кроки має зробити громада, яка хоче перейти до іншої церкви (зокрема, до ПЦУ).

У Департаменті культури та туризму надали алгоритм переходу релігійних громад з однієї церкви до іншої, який передбачений Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Рішення про перехід релігійної громади в юрисдикцію іншої церкви має бути ухвалено на зборах релігійної громади. На зібранні повинен бути відповідний кворум. Умови законності зборів прописані в статуті кожної громади. Для переходу громади до іншої юрисдикції потрібно, щоб це рішення підтримали дві третини присутніх. Рішення про зміну підлеглості повинні підписати всі члени відповідної релігійної громади.

Будівля храму залишається за громадою, яка змінила підпорядкування. Частина громади, не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову релігійну громаду і укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником. Релігійні громади мають упродовж року узгодити свої статути з новим законом.

Доки відбувається перехід громади, забороняються будь-які дії з її майном — продаж, оренда, застава тощо.

Після зборів релігійна громада подає до облдержадміністрації пакет документів, що має містити:

- заяву за підписом керівника або уповноваженого представника релігійної громади;

- статут (положення) релігійної громади у новій редакції.

До статуту (положення) релігійної громади у новій редакції додатково подаються:

- належним чином засвідчена копія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів релігійної громади про внесення змін і доповнень до статуту (положення) релігійної громади, ухвалених відповідно до порядку, визначеного у чинному на момент внесення змін статуті (положенні) релігійної громади, із зазначенням списку учасників цих загальних зборів;

- оригінал чи належним чином засвідчена копія чинної на дату подання документів редакції статуту (положення) релігійної громади, до якого мають бути внесені зміни і доповнення, з відміткою про державну реєстрацію (з усіма змінами, що до нього вносились), та оригінал свідоцтва, виданого органом реєстрації (якщо таке видавалося).

Облдержадміністрація в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам.

У необхідних випадках облдержадміністрація може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін.

Релігійна організація, що входить до структури релігійної організації з центром у державі, що вчинила військову агресію проти України і тимчасово окупувала її територію, зобов'язана в назві відображати належність до такої релігійної організації за межами країни. Така релігійна організація в Україні буде зобов'язана у своїй статутній назві повністю вказувати назву тієї організації, частиною якої вона є, і центр якої розташовується за межами України, з допустимим додаванням слів "в Україні".

Такі зміни релігійні організації мають внести до своїх статутів протягом 4 місяців, громади – протягом 9.